Eve: Echoes

EVE Echoes เป็นเกมมือถือ MMORPG ที่ถูกสร้างและพัฒนาเกมโดยบริษัท CCP Games ในเวอร์ชั่น PC ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในประวัติศาสตร์เกมสงครามอวกาศ ‘EVE Online’ เกมจะอยู่ในรูปแบบ Sandbox ผู้เล่นสามารถคราฟท์ยานได้มากกว่า 100 แบบ ซื้อขายแลกเปลี่ยนของ เก็บแร่ หรือจะทำสงครามอวกาศได้ทั้งในโหมด PVP และ PVE

ภายในเกมนั้นเราจะได้ออกสำรวจอวกาศร่วมไปกับผู้เล่นอื่นๆ ทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะการขุดหาทรัพยากรหรือกระทั่งการค้าขาย การคราฟท์สิ่งของ และการออกสำรวจดวงดาวอีกมากมาย รวมไปถึงการทำสงครามอวกาศ